แบตเตอรี่รถซีตรอง Citroën C4

แบตเตอรี่แห้ง CA’OS 575L28L (LBN3-8500L) 12 โวลต์ 75 แอมป์ (รับประกัน 1 ปี)

#citroen #c4 #ซีตรอง #CAOS