แบตเตอรี่รถยนต์ เอ็มจี MG ทุกรุ่น

แบตเตอรี่รถยนต์เอ็มจี MG 3

แบตเตอรี่รถยนต์ MG 3
แบตเตอรี่แห้ง FB Premium Gold 65LN2 (DIN65L) SMF
แอมป์ 65 | CCA 510 | ประกัน 1 ปี / 20,000 กิโล

แบตเตอรี่รถยนต์เอ็มจี MG 5

แบตเตอรี่แห้ง FB Premium Gold 65LN2 (DIN65L) SMF
65 แอมป์ I รับประกัน 1 ปี / 20,000 กิโล
.
FB Battery Premium Gold – SMF คุณสมบัติเด่น
– แบตเตอรี่ชนิด Super Maintenance Free พร้อมใช้ทันที
– นวัตกรรมใหม่ Punching Technology
– โครงแผ่นธาตุ FB STRONG GRID ผลิตด้วยตะกั่วอัลลอยด์สูตรพิเศษ (C21 – Alloy Formula)
– มีตาแมว (Indicator) บอกสถานะกำลังไฟของแบตเตอรี่
– เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแบตเตอรี่ กำลังไฟสูง (CCA สูง) อายุการใช้งานยาวนานไม่ต้องคอยดูแลเติมน้ำกลั่น
.
มาตรฐานความปลอดภัย
– มีการเลี้ยงไฟก่อนการติดตั้งแบตเตอรี่ลูกใหม่ทุกครั้ง
– มั่นใจได้ว่าระบบไฟทุกอย่างภายในรถ จะไม่มีการรีเซ็ตใหม่
.
‼️ พร้อมบริการ ‼️
– ตรวจเช็คไฟรั่ว…ฟรี!!!
– ตรวจเช็คไดชาร์จ…ฟรี!!!
– ตรวจเช็คแบตเตอรี่เมื่อครบระยะ…ฟรี!!!
– ตรวจเช็คและเติมน้ำกลั่น…ฟรี!!! (สำหรับแบตเตอรี่กึ่งแห้ง)

แบตเตอรี่รถยนต์เอ็มจี MG 6

แบตเตอรี่รถยนต์ MG6
แบตเตอรี่แห้ง FB Premium Gold 75LN3 (DIN75) SMF
75 แอมป์ I 720 CCA I รับประกัน 1 ปี

แบตเตอรี่รถเอ็มจี MG 5
แบตเตอรี่รถยนต์กึ่งแห้ง FB BATTERY รุ่น EFB 65LN2 (DIN65)
65 แอมป์ I 560 CCA I รับประกัน 1 ปี / 20,000 กิโล

แบตเตอรี่รถยนต์ MG6
แบตเตอรี่แห้ง FB Premium Gold 75LN3 (DIN75) SMF
75 แอมป์ I 720 CCA I รับประกัน 1 ปี

แบตเตอรี่รถยนต์เอ็มจี MG HS

แบบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่นอกสถานที่จรัญสนิทวงศ์
แบตเตอรี่รถยนต์ MG HS
แบตเตอรี่แห้ง VARTA Silver AGM70 (LN3) 570 901 076
ขนาด 70Ah | CCA 760 Made in Korea
แบตเตอรี่ชนิด AGM (Absorbent Glass Matt) ที่แท้จริง

แบตเตอรี่รถยนต์ MG HS ปี 2019
แบตเตอรี่แห้ง PUMA AGM LN3 
ความจุ 75 Ah | CCA(EN) : 760 | ขนาด DIN 75Ah
แบตเตอรี่ขั้วจม เหมาะกับรถยุโรป อย่าง Audi, Benz, Mini, BMW

แบตเตอรี่รถยนต์ MG HS
แบตเตอรี่แห้ง FB Premium Gold 75LN3 (DIN75) SMF
75 แอมป์ | 720 CCA | รับประกัน 1 ปี / 20,000 กิโล

แบตเตอรี่รถยนต์เอ็มจี MG ZS

แบตเตอรี่รถยนต์ MG รุ่น ZS ปี 2019
แบตเตอรี่แห้ง PUMA EFB LN2
ความจุ 65 Ah | CCA(EN) : 580 | ขนาด DIN65Ah แบตเตอรี่ขั้วจม

แบตเตอรี่รถยนต์ MG ZS
แบตเตอรี่แห้ง FB GOLD 65LN2 (DIN65-SMF)
65Ah | CCA 580 | รับประกัน 1 ปี / 20,000 กิโล

เปลี่ยนแบตเตอรี่รถ MG ZS
แบตเตอรี่แห้งPUMA GOLD DIN56219 

65Ah | CCA 580 | รับประกัน 1 ปี / 20,000 กิโล