แบตเตอรี่รถยนต์ ซูบารุ SUBARU

แบตเตอรี่รถซูบารุ SUBARU XV

แบตเตอรี่รถซูบารุ SUBARU XV
แบตเตอรี่ FB PREMIUM S-750L (65D23L) MF
กึ่งแห้ง 60 แอมป์ I 530 CCA I รับประกัน 1 ปี

แบตเตอรี่รถซูบารุ SUBARU XV
แบตเตอรี่แห้งวาต้า VARTA VARTA Silver EFB Q-85
70Ah I CCA 660 I รับประกัน 18เดือน / 20,000 กิโล

แบตเตอรี่รถซูบารุ SUBARU XV
แบตเตอรี่รถยนต์กึ่งแห้ง GS รุ่น MFX-70L
65 แอมป์ I 512 CCA I รับประกัน 1 ปี / 20,000 กิโล

แบตเตอรี่รถซูบารุ SUBARU FORESTER

แบตเตอรี่รถยนต์ Subaru Forester ซูบารุ ฟอร์เรสเตอร์
แบตเตอรี่แห้ง PUMA EFB Q85L CCA660 70Ah
เป็นแบตเตอรี่ชนิด EFB (Enhance Flood Battery)

แบตเตอรี่รถยนต์ Subaru Forester ซูบารุ ฟอร์เรสเตอร์
แบตเตอรี่แห้ง BOSCH EFB Q85 (95D23L) ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่น
65 แอมป์ I 550 CCA I รับประกัน 15 เดือน / 20,000 กิโล