เคยได้ยินกันไหมครับ ว่าจะเลือกซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ใหม่ ต้องดูที่ค่า CCA แล้วค่าที่ว่านี้คืออะไร⁉.CCA...

อ่านเพิ่มเติม